Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Segment rynku w badaniach marketingowych


Segment rynku w badaniach marketingowych - Powinien być:

1. mierzalny - tzn. Umożliwiać uzyskanie niezbędnych informacji o poszczególnych cechach konsumentów,
2. dostępny dla przedsiębiorstwa - tzn. Umożliwiać efektywne zastosowanie narzędzi działania,
3. na tyle rozległy aby uzasadniać stosowanie indywidualnego programu działania.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Segment rynku w badaniach marketingowych:
Inne tematy w słowniku:

Wymaganie: (definicja nr 1810)

Jest chęcią, pragnieniem szczególnego zaspokojenia potrzeb.

Te wymagania wynikają z preferencji i gustów konsumenta.
(...)

Intencja: (definicja nr 1809)

To decyzja uzyskania określonego usatysfakcjonowania w danych warunkach miejsca i czasu. Konsument zgłaszając intencje zakupu pragnie zaspokoić swoje wymaganie.
(...)

Zachowanie się konsumenta: (definicja nr 1808)

Składa się z jego postawy w procesie powstawania zamiaru kupna i spożycia, a następnie w czasie przekształcania się potrzeby w... (...)

Zobacz też:
Podstawowe funkcje produktu
Cykl życia produktu - koncepcja cyklu życia produktu na rynku
Nowy produkt
Lider cenowy
Kanały dystrybucji (rynku)RSS - Mapa