Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Formy badań marketingowych


Formy badań marketingowych - To:

1. obserwacja - metoda zbierania danych, polega na dokonywaniu spostrzeżeń w sposób planowy; osoba dokonująca obserwacji to obserwator.
2. wywiad - gromadzenie informacji przez szczególny rodzaj rozmowy; narzędzie pomiarowe to kwestionariusz.
3. ankieta - gromadzenie informacji ze źródeł pierwotnych (pocztowa, prasowa, radiowa, audytoryjna)
4. metody projekcyjne - do pomiaru informacji jakościowej; testy skojarzeń słownych, uzupełnianie zdań)
5. metody neurystyczne (twórczego myślenia) - w prognozowaniu o charakterze subiektywnym.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Formy badań marketingowych:

  • Statystyka opisowa - Teoretyczne omówienie zagadnień statystyki opisowej, a w nim: formy prezentacji...
  • Ankieta - Przykładowa ankieta - identyfikacja problemu, analiza sytuacji, cel badań, zmienne...
Inne tematy w słowniku:

Marketing tradycyjny: (definicja nr 1801)

InNaczej bierny, ukształtował się przed 1945 rokiem: koncentrował uwagę na potrzebach sprzedawcy, środki prowadzące do realizacji celów przedsiębiorstwa dotyczyły wyłącznie... (...)

Marketing współczesny: (definicja nr 1800)

(dynamiczny, aktywny) ukształtował się po 1945 roku, koncentrował uwagę na potrzebach nabywcy, ilość wykorzystywanych środków jest większa oraz wykorzystywane są... (...)

Definicja opakowania: (definicja nr 1799)

Pod pojęciem opakowania rozumie się dającą się oddzielić powłokę pakowanego towaru, mającą go chronić i zabezpieczać przed wpływami otoczenia oraz... (...)

Zobacz też:
Zachowanie się konsumenta
Intencja
Wymaganie
Potrzeby konsumenta
Preferencje konsumentaRSS - Mapa