Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Definicja opakowania


Definicja opakowania - Pod pojęciem opakowania rozumie się dającą się oddzielić powłokę pakowanego towaru, mającą go chronić i zabezpieczać przed wpływami otoczenia oraz oddziaływaniem energii mechanicznej  w czasie trwania procesu transportowego.
Według definicji zawartej w PN-88/0-79000 opakowanie jest wyrobem przeznaczonym do ochrony innych wyrobów przed uszkodzeniami, a także do ochrony otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem zapakowanego towaru.

Samo opakowanie jest wg normy DIN 55 405 jednostką składającą się z:
• Środka opakowaniowego – jest wyrobem z materiału opakowania, przeznaczonym do pokrycia zapakowanego towaru lub utrzymania go w całości
• Materiału opakowania – to materiał, z którego wyprodukowane jest opakowanie
• Pomocniczych środków opakowaniowych – obejmują środki, które wraz ze środkami opakowaniowymi służą do opakowania, zamknięcia i przygotowania do wysyłki pakowanego towaru.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Definicja opakowania:
Inne tematy w słowniku:

Poziome komunikowanie się: (definicja nr 1793)

Komunikacja przepływająca w poziomie w ramach organizacji, obejmuje kolegów i osoby zajmujące równorzędne stanowiska w hierarchii organizacyjnej, może obejmować osoby... (...)

Pionowe komunikowanie: (definicja nr 1792)

Obejmuje porozumiewanie się w górę i w dół wzdłuż linii podporządkowania się w organizacji, odbywa się pomiędzy menedżerami i ich... (...)

Komunikowanie: (definicja nr 1791)

Jest wzajemnym oddziaływaniem społecznym za pomocą komunikatów.

Termin 'wzajemne oddziaływanie' zwraca uwagę na ważny element: na sprzężenie zwrotne, bez... (...)

Zobacz też:
Marketing współczesny
Marketing tradycyjny
Marketing - Lazo i Corbin
Demarketing
RemarketingRSS - Mapa