Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Korzyści z wprowadzenia kodów kreskowych


Korzyści z wprowadzenia kodów kreskowych - To m.in.:

- Możliwość uzyskiwania przez odbiorców sprzedawanych towarów bieżącej, szczegółowej informacji na temat zbytu
- Przyspieszenie obrotu towarowego i zmniejszenie wydatków związanych z ruchem towarów
- Oszczędność czasu pracy przeznaczonego na inwentaryzację towarów o ok. 25%
- Oszczędność siły roboczej przy magazynowaniu o ok. 20%
- Zmniejszenie wielkości zapasów o ok. 30%
- Usprawnienie wzajemnych relacji między handlem i produkcją
- Polepszenie ochrony majątku jednostek handlowych
- Przyspieszenie obsługi klientów o około 15%
- Usprawnienie wymiany handlowej z zagranicą
- Operatywne zarządzanie magazynami i placówkami handlowymi

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Korzyści z wprowadzenia kodów kreskowych:
Inne tematy w słowniku:

Pionowe komunikowanie: (definicja nr 1792)

Obejmuje porozumiewanie się w górę i w dół wzdłuż linii podporządkowania się w organizacji, odbywa się pomiędzy menedżerami i ich... (...)

Komunikowanie: (definicja nr 1791)

Jest wzajemnym oddziaływaniem społecznym za pomocą komunikatów.

Termin 'wzajemne oddziaływanie' zwraca uwagę na ważny element: na sprzężenie zwrotne, bez... (...)

Komunikacja w przedsiębiorstwie: (definicja nr 1790)

to proces, w którym ludzie starają się dzielić swoimi koncepcjami za pośrednictwem symbolicznych komunikatów. Proces ten:

a) dotyczy ludzi,... (...)

Zobacz też:
Definicja opakowania
Marketing współczesny
Marketing tradycyjny
Marketing - Lazo i Corbin
DemarketingRSS - Mapa