Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Kody kreskowe


Kody kreskowe - Są graficznym odzwierciedleniem znaków, stanowiących kombinację jasnych i ciemnych elementów (równoległych kresek o zróżnicowanych szerokościach) mających na celu ich maszynowy odczyt.

Znaki te służą do kodowania danych identyfikujących określanych za pomocą symbolu graficznego, odczytywanego automatycznie przez czytniki (skanery).

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Kody kreskowe:

  • Opakowania i znakowanie towarów - Skład opracowania: definicja opakowania oraz jego funkcje, logistyczne funkcje opakowania,...
  • Kody kreskowe - Zawartość pracy: historia powstania oraz zasada działania kodu kreskowego, budowa...
Inne tematy w słowniku:

Komunikowanie: (definicja nr 1791)

Jest wzajemnym oddziaływaniem społecznym za pomocą komunikatów.

Termin 'wzajemne oddziaływanie' zwraca uwagę na ważny element: na sprzężenie zwrotne, bez... (...)

Komunikacja w przedsiębiorstwie: (definicja nr 1790)

to proces, w którym ludzie starają się dzielić swoimi koncepcjami za pośrednictwem symbolicznych komunikatów. Proces ten:

a) dotyczy ludzi,... (...)

Kierowanie konfliktem: (definicja nr 1789)

Powinno zatem polegać przede wszystkim na eliminowaniu konfliktów zbędnych i szkodliwych oraz stymulowaniu tych, które sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu organizacji.

Zobacz też:
Korzyści z wprowadzenia kodów kreskowych
Definicja opakowania
Marketing współczesny
Marketing tradycyjny
Marketing - Lazo i CorbinRSS - Mapa