Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Model Lewina


Model Lewina - Kurt Lewin, uznany teoretyk organizacji, sugerował, że każda zmiana musi przebiegać w trzech etapach:

1) rozmrożenie: osoby, których dotkną nadchodzące zmiany, muszą uznać ich konieczność.
2) sama zmiana
3) zamrożenie, czyli takie wzmocnienie i wsparcie zmiany, że staje się ona częścią systemu.

Model Lewina ma bezsporną wartość, wskazuje na znaczenie planowania zmian, przekonywania i informowania o ich wartości oraz umocnienia wprowadzonych już zmian. Brak mu jednak operacyjnej konkretności. Dlatego też często potrzebne są modele bardziej kompleksowe.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Model Lewina:
Inne tematy w słowniku:

Coaching wspierający: (definicja nr 1778)

Stosowany gdy pracownik 'wciągnie się' w strukturę firmy.

Coach jest osobą towarzyszącą w rozwoju w przypadku osób, które sprawdziły... (...)

Coaching bezpośredni: (definicja nr 1777)

Dotyczy młodych, niedoświadczonych ludzi, którzy po rekrutacji okazali się być 'dobrym materiałem' – którzy mają predyspozycje do bycia liderem.

Organizacja samokształcąca: (definicja nr 1776)

To taka, która daje pracownikom szanse rozwoju, inaczej mówiąc, jest to taka organizacja, która sama się uczy i zachęca da... (...)

Zobacz też:
Analiza pola siłowego
Organization davelopmen
Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie
Rodzaje konfliktów
Kierowanie konfliktemRSS - Mapa