Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Macierz A. D. Little


Macierz A. D. Little - Macierz firmy A. D. Little służy do tych samych celów, co macierz wzrostu / udziału firmy BCG oraz macierz atrakcyjności sektorów firmy McKinsey.

Ma też taką samą zasadę budowy: składa się z dwóch współrzędnych, z których jedna określa pozycję konkurencyjną danej jednostki strategicznej w swoim sektorze, a druga - stopień atrakcyjności sektora. Pozycja konkurencyjna jest określana tak, jak w metodzie firmy McKinsey, natomiast stopień atrakcyjności sektora jest określany na podstawie fazy cyklu życia sektora.

W macierzy A.D. Little przyjęto cztery, wspomniane wyżej fazy rozwoju sektora, tj. embrionalną, wzrostu, dojrzałości oraz agonii. Odnośnie pozycji konkurencyjnej przyjęto sześć jej stopni: bardzo słabą, słabą, korzystną, średnią, silną, dominującą. Tak więc otrzymujemy macierz o wymiarach 6 x 4, zawierającą 24 pola, które z punktu widzenia zalecanych strategii zostały zgrupowane w trzy obszary.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Macierz A. D. Little:
Inne tematy w słowniku:

Wartościowanie pracy: (definicja nr 1765)

Zwane też kwalifikowaniem pracy, jest postępowaniem, zmierzającym  do ustalenia różnic w treści (trudności) różnych prac i stanowisk pracy –... (...)

Elementy procesu wdrażania strategii marketingowej: (definicja nr 1764)

To:

1. Ustalenie planów operacyjnych i zadań ilościowych.
2. Przypisanie zadań jednostkom wykonawczym.
3. Określenie budżetu i pozyskanie zasobów.
Funkcje kultury organizacji: (definicja nr 1763)

To funkcja:

1. Integracyjna - wszystkie jej składniki są wspólnie określane i utrzymywane w danym środowisku.

2. Percepcyjna... (...)

Zobacz też:
Motywatory
Coaching
Podział kredytów
Definicja coachingu
Organizacja samokształcącaRSS - Mapa