Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Elementy planu marketingowego


Elementy planu marketingowego - Plan marketingowy składa się z:

1. Streszczenia dla kierownictwa
2. Bieżącej sytuacji marketingowej (rynku, produktu, konkurencji, dystrybucji oraz makrootoczenia)
3. Analizy możliwości i problemów (główne możliwości i zagrożenia oraz siły i słabości)
4. Celów (wielkość sprzedaży, udział w rynku, zysk)
5. Strategii marketingowej
6. Planów operacyjnych
7. Prognozy rachunku strat i zysków
8. Kontroli

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Elementy planu marketingowego:
Inne tematy w słowniku:

Specjalizacja technologiczna: (definicja nr 1756)

Tworzenie struktury produkcyjnej opiera się na kryterium technologicznego podobieństwa stanowisk roboczych, komórka taka może wykonywać różne detale w oparciu o... (...)

Struktura produkcyjna: (definicja nr 1755)

Jest to układ komórek produkcyjnych oraz zbiór związków kooperacyjnych zachodzących między nimi, właściwy dla danego systemu produkcyjnego jako całości.
Struktura procesu produkcyjnego: (definicja nr 1754)

Pod pojęciem tym rozumie się budowę wewnętrzną procesu produkcyjnego, a więc jego elementy składowe i relacja powiązań pomiędzy tymi elementami.

Zobacz też:
Funkcje kultury organizacji
Elementy procesu wdrażania strategii marketingowej
Wartościowanie pracy
System informacyjny
Systemy wspomagania decyzjiRSS - Mapa