Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Definicja planu marketingowego


Definicja planu marketingowego - Plan marketingowy jest programem działania całego przedsiębiorstwa lub jego części (np. SJB) na rynku opracowanym na podstawie analizy zewnętrznych i wewnętrznych warunków działania.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Definicja planu marketingowego:
Inne tematy w słowniku:

Struktura produkcyjna: (definicja nr 1755)

Jest to układ komórek produkcyjnych oraz zbiór związków kooperacyjnych zachodzących między nimi, właściwy dla danego systemu produkcyjnego jako całości.
Struktura procesu produkcyjnego: (definicja nr 1754)

Pod pojęciem tym rozumie się budowę wewnętrzną procesu produkcyjnego, a więc jego elementy składowe i relacja powiązań pomiędzy tymi elementami.
Zasada elastyczności: (definicja nr 1753)

Mówi o konieczności szybkiego i łatwego przystosowania do nowych warunków zmieniających się w zależności od konkretnej sytuacji.

Jest ona... (...)

Zobacz też:
Elementy planu marketingowego
Funkcje kultury organizacji
Elementy procesu wdrażania strategii marketingowej
Wartościowanie pracy
System informacyjnyRSS - Mapa