Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Funkcje planu marketingowego


Funkcje planu marketingowego - To funkcja:

1. Strategiczna:
- uporządkowanie i ukierunkowanie najważniejszych działań przedsiębiorstwa.

2. Informacyjna:
- przekazywanie odpowiedniej informacji bankom, inwestorom, kierownictwu i pracownikom.

3. Motywacyjna:
- zachęcanie pracowników do inicjatywy.

4. Organizacyjna (koordynacyjna):
- wybór optymalnych kompozycji narzędzi i działań marketingowych i rozpisanie ich w czasie.

5. Kontrolna:
- wyznaczenie tzw. punktów kontrolnych (np. mierników efektywności, skuteczności programów promocyjnych), które pozwalają na bieżące dokonywanie korekt w działalności marketingowej.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Funkcje planu marketingowego:
Inne tematy w słowniku:

Zasada elastyczności: (definicja nr 1753)

Mówi o konieczności szybkiego i łatwego przystosowania do nowych warunków zmieniających się w zależności od konkretnej sytuacji.

Jest ona... (...)

Zasady rytmiczności: (definicja nr 1752)

Wskazuje na potrzebę planowania przebiegu produkcji w ustalonych rytmach, co daje regularne powtarzanie się tych samych zjawisk w procesie produkcyjnym,... (...)

Zasada specjalizacji: (definicja nr 1751)

Zaleca w procesie produkcyjnym ograniczenie różnorodności zadań produkcyjnych: asortymentu produkcji, co ułatwia organizację, planowanie oraz zwiększa efektywność produkcji.
(...)

Zobacz też:
Adresaci planu marketingowego
Definicja planu marketingowego
Elementy planu marketingowego
Funkcje kultury organizacji
Elementy procesu wdrażania strategii marketingowejRSS - Mapa