Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Metody skracania cyklu produkcji


Metody skracania cyklu produkcji - To:

1. przez zastosowanie bardziej efektywnych i wydajnych technologii przygotowawczych i obróbkowych oraz przez udział wysoko wydajnych maszyn i urządzeń,

2. przez skracanie czasu trwania czynności pomocniczych na skutek lepszej organizacji pracy oraz poprzez ich automatyzację,

3. poprzez modernizację technologiczną i organizację procesów montażu i pakowania gotowych wyrobów,

4. przez zastosowanie efektywniejszych procesów pomiaru kontroli, transportu i składowania,

5. przez udogodnienia kompleksowo wspomaganej centralizacji, robotyzacji i elastycznych systemów produkcyjnych,

6. przez właściwą organizację pracy sprowadzającej się do odpowiedniego podziału pracy właściwego przydziału zadań cząstkowych i ustalenie właściwego systemu kooperacji, współpracy.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Metody skracania cyklu produkcji:
Inne tematy w słowniku:

Zasady rytmiczności: (definicja nr 1752)

Wskazuje na potrzebę planowania przebiegu produkcji w ustalonych rytmach, co daje regularne powtarzanie się tych samych zjawisk w procesie produkcyjnym,... (...)

Zasada specjalizacji: (definicja nr 1751)

Zaleca w procesie produkcyjnym ograniczenie różnorodności zadań produkcyjnych: asortymentu produkcji, co ułatwia organizację, planowanie oraz zwiększa efektywność produkcji.
(...)

Zasada koncentracji: (definicja nr 1750)

Polega na skupieniu wszystkich produkcji w określonym obszarze produkcji w celu uzyskania wyższego stopnia wykorzystania tych czynników, podstawową konsekwencją tej... (...)

Zobacz też:
Funkcje planu marketingowego
Adresaci planu marketingowego
Definicja planu marketingowego
Elementy planu marketingowego
Funkcje kultury organizacjiRSS - Mapa