Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Specjalizacja przedmiotowa


Specjalizacja przedmiotowa - Tworzenie struktury przedmiotowej opiera się na kryterium podobieństwa wyrobów (przedmiotu pracy) lub grupy wyrobów (detali), komórka taka może wykonywać jeden wyrób (niewielka ilość podobnych detali) na różnorodnej grupie stanowisk roboczych, dobranych tylko i wyłącznie dla technologii wykonywania tego wyrobu.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Specjalizacja przedmiotowa:
Inne tematy w słowniku:

Zasada specjalizacji: (definicja nr 1751)

Zaleca w procesie produkcyjnym ograniczenie różnorodności zadań produkcyjnych: asortymentu produkcji, co ułatwia organizację, planowanie oraz zwiększa efektywność produkcji.
(...)

Zasada koncentracji: (definicja nr 1750)

Polega na skupieniu wszystkich produkcji w określonym obszarze produkcji w celu uzyskania wyższego stopnia wykorzystania tych czynników, podstawową konsekwencją tej... (...)

Zasada równoległości: (definicja nr 1749)

Zaleca wytwarzanie poszczególnych wyrobów (w cząstkowych procesach produkcyjnych) w tym samym czasie co powoduje skracanie cyklu produkcyjnego.
(...)

Zobacz też:
Metody skracania cyklu produkcji
Funkcje planu marketingowego
Adresaci planu marketingowego
Definicja planu marketingowego
Elementy planu marketingowegoRSS - Mapa