Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Struktura produkcyjna


Struktura produkcyjna - Jest to układ komórek produkcyjnych oraz zbiór związków kooperacyjnych zachodzących między nimi, właściwy dla danego systemu produkcyjnego jako całości.

Powstaje ona najczęściej poprzez grupowanie stanowisk roboczych w komórki produkcyjne pierwszego stopnia, które z kolei łączą się w komórki produkcyjne drugiego stopnia itp., aż do komórki n – tego stopnia, odpowiadającej danej jednostce wytwórczej.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Struktura produkcyjna:
Inne tematy w słowniku:

Zasada równoległości: (definicja nr 1749)

Zaleca wytwarzanie poszczególnych wyrobów (w cząstkowych procesach produkcyjnych) w tym samym czasie co powoduje skracanie cyklu produkcyjnego.
(...)

Zasada ciągłości: (definicja nr 1748)

Nakazuje eliminowanie z procesu produkcyjnego wszelkich przerw wpływających niekorzystnie na kształtowanie się parametrów produkcyjno – organizacyjnych i ekonomicznych.
(...)

Zasada liniowości: (definicja nr 1747)

Nakłada na realizacje poszczególnych części procesu produkcyjnego warunek jednokierunkowości przebiegu, bez nawrotów i skrzyżowań: oznacza to, iż drogi przemieszczania przedmiotów... (...)

Zobacz też:
Specjalizacja technologiczna
Specjalizacja przedmiotowa
Metody skracania cyklu produkcji
Funkcje planu marketingowego
Adresaci planu marketingowegoRSS - Mapa