Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Struktura procesu produkcyjnego


Struktura procesu produkcyjnego - Pod pojęciem tym rozumie się budowę wewnętrzną procesu produkcyjnego, a więc jego elementy składowe i relacja powiązań pomiędzy tymi elementami.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Struktura procesu produkcyjnego:
Inne tematy w słowniku:

Zasada ciągłości: (definicja nr 1748)

Nakazuje eliminowanie z procesu produkcyjnego wszelkich przerw wpływających niekorzystnie na kształtowanie się parametrów produkcyjno – organizacyjnych i ekonomicznych.
(...)

Zasada liniowości: (definicja nr 1747)

Nakłada na realizacje poszczególnych części procesu produkcyjnego warunek jednokierunkowości przebiegu, bez nawrotów i skrzyżowań: oznacza to, iż drogi przemieszczania przedmiotów... (...)

Zasada proporcjonalności: (definicja nr 1746)

Zaleca właściwy podział procesu produkcyjnego w taki sposób, aby wszystkie operacje, fazy produkcyjne, stanowiska robocze i komórki produkcyjne były dostosowane... (...)

Zobacz też:
Struktura produkcyjna
Specjalizacja technologiczna
Specjalizacja przedmiotowa
Metody skracania cyklu produkcji
Funkcje planu marketingowegoRSS - Mapa