Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Zasada elastyczności


Zasada elastyczności - Mówi o konieczności szybkiego i łatwego przystosowania do nowych warunków zmieniających się w zależności od konkretnej sytuacji.

Jest ona rozumiana jako:
- zdolność do wytwarzania różnorodnych detali pod względem technologicznym (zdolność do szybkiego przezbrajania stanowisk roboczych)
- zdolność do zmian w programach produkcyjnych
- zdolność do przewidywania i szybkiego reagowania na odchylenia i zaburzenia w realizacji produkcji.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Zasada elastyczności:
Inne tematy w słowniku:

Zasada liniowości: (definicja nr 1747)

Nakłada na realizacje poszczególnych części procesu produkcyjnego warunek jednokierunkowości przebiegu, bez nawrotów i skrzyżowań: oznacza to, iż drogi przemieszczania przedmiotów... (...)

Zasada proporcjonalności: (definicja nr 1746)

Zaleca właściwy podział procesu produkcyjnego w taki sposób, aby wszystkie operacje, fazy produkcyjne, stanowiska robocze i komórki produkcyjne były dostosowane... (...)

Procesy ciągłe: (definicja nr 1745)

Trwale powiązane z urządzeniami produkcyjnymi, produkcja zazwyczaj zautomatyzowana 'sztucznymi układami', najczęściej przebiegają bez przerw w cyklu pracy trwającym 24 godziny... (...)

Zobacz też:
Struktura procesu produkcyjnego
Struktura produkcyjna
Specjalizacja technologiczna
Specjalizacja przedmiotowa
Metody skracania cyklu produkcjiRSS - Mapa