Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Zasada specjalizacji


Zasada specjalizacji - Zaleca w procesie produkcyjnym ograniczenie różnorodności zadań produkcyjnych: asortymentu produkcji, co ułatwia organizację, planowanie oraz zwiększa efektywność produkcji.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Zasada specjalizacji:

  • Kredyt hipoteczny - Skład pracy: definicja kredytu hipotecznego, zastosowanie oraz charakterystyczne cechy, organizacja...
  • Wykłady z zarządzania produkcją - Skład opracowania: definicja zarządzania produkcją, ujęcie instytucjonalne i funkcjonalne, definicja...
Inne tematy w słowniku:

Procesy ciągłe: (definicja nr 1745)

Trwale powiązane z urządzeniami produkcyjnymi, produkcja zazwyczaj zautomatyzowana 'sztucznymi układami', najczęściej przebiegają bez przerw w cyklu pracy trwającym 24 godziny... (...)

Procesy dyskretne: (definicja nr 1744)

Elastyczny zespół uzupełniających się wzajemnie operacji uwarunkowanych logicznie w czasie i przestrzeni o zmiennej strukturze przystosowanej do charakterystyki ilościowo –... (...)

Proces produkcyjny: (definicja nr 1743)

Jest to proces transformacji, czyli przekształcenie wektora wejścia do systemu produkcyjnego na wektor wyjścia.

Jest to uporządkowany ciąg działań,... (...)

Zobacz też:
Zasady rytmiczności
Zasada elastyczności
Struktura procesu produkcyjnego
Struktura produkcyjna
Specjalizacja technologicznaRSS - Mapa