Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Model Leontiewa


Model Leontiewa - czyli analiza nakładów i wyników, której przedmiotem są przepływy międzygałęziowe w złożonych układach gospodarczych.

Wartości przepływów międzygałęziowych ustalane są w oparciu ostatystyczne obserwacje działalności produkcyjnej poszczególnychgałęzi rozpatrywanego układu w ustalonym okresie. Zebrane dane (wyrażone w jednostkach pieniężnych) przedstawione są w postaci tablicy przepływów międzygałęziowych.

Przeczytaj też:

  • Biznes plan i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Niche marketing: (definicja nr 1729)

Przedsiębiorstwo wykazuje wysoki stopień determinacji w dążeniach do zajmowania mocnej pozycji rynkowej w pojedynczych segmentach lub niszach rynkowych, przygotowując specjalną... (...)

Etapy badań marketingowych: (definicja nr 1728)

To:

I Faza przygotowania badań
1. Analiza i określenie problemu badawczego oraz celu badań
2. Określenie źródła... (...)

Badania ad hoc: (definicja nr 1727)

To pojedyncze badanie określonego zjawiska lub wielkości w danym momencie.

Przykładem takiego badania jest jednorazowa ankieta telefoniczna na... (...)

Zobacz też:
Strategia agresywna (maxi-maxi)
Strategia konserwatywna (maxi-mini)
Strategia konkurencyjna (mini-maxi)
Strategia defensywna (mini-mini)
Analiza TOWS - SWOTRSS - Mapa