Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Aspekty funkcjonowania marketingu


Aspekty funkcjonowania marketingu - To:

1) Rozpoznanie popytu polega zazwyczaj na prowadzeniu badań marketingowych, należy tu przede wszystkim przewidzieć i właściwie ocenić rozmiary popytu.

2) Stymulacja popytu odbywa się za pomocą narzędzi Promotion-mix. Są to działania reklamowe, działania PR, wspieranie sprzedaży, oddziaływanie poprzez opakowanie itd.

3) Zaspokojenie popytu odbywa się nie tylko poprzez fizyczną dystrybucję dóbr lub usług, ale i poprzez odpowiednio zaprojektowany i działający serwis czy poprzez ulepszanie i projektowanie produktów.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Aspekty funkcjonowania marketingu:

  • Wykłady z marketingu - Kolejne opracowanie teoretyczne, a w nim: definicja marketingu, aspekty funkcjonowania,...
Inne tematy w słowniku:

Weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznych: (definicja nr 1717)

Stanowi drugi, obok estymacji, podstawowy rodzaj wnioskowania statystycznego.

Hipoteza statystyczna to każde przyspieszenie dotyczące wielkości parametru rozkładu zmiennej losowej... (...)

Estymacja przedziałowa parametrów: (definicja nr 1716)

Metoda estymacji przedziałowej to dokonanie szacunku parametru, w postaci takiego przedziału (zwanego przedziałem ufności), który z dużym prawdopodobieństwem obejmuje prawdziwą... (...)

Rozkład chi – kwadrat: (definicja nr 1715)

Rozkładem chi – kwadrat o n stopniach swobody nazywamy rozkład zmiennej losowej, która jest sumą n niezależnych zmiennych losowych o... (...)

Zobacz też:
4P - Narzędzia marketingowe
Definicje badań marketingowych
Badania produktu
Badania ad hoc
Etapy badań marketingowychRSS - Mapa