Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Definicja marketingu wg Kotlera


Definicja marketingu wg Kotlera - Philip Kotler: Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć, poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Definicja marketingu wg Kotlera:
Inne tematy w słowniku:

Estymacja przedziałowa parametrów: (definicja nr 1716)

Metoda estymacji przedziałowej to dokonanie szacunku parametru, w postaci takiego przedziału (zwanego przedziałem ufności), który z dużym prawdopodobieństwem obejmuje prawdziwą... (...)

Rozkład chi – kwadrat: (definicja nr 1715)

Rozkładem chi – kwadrat o n stopniach swobody nazywamy rozkład zmiennej losowej, która jest sumą n niezależnych zmiennych losowych o... (...)

Rozkład normalny Gaussa: (definicja nr 1714)

Uznawany za najważniejszy rozkład w teorii prawdopodobieństwa.

Znaczenie rozkładu normalnego wynika z następujących faktów:

- Rozkład normalny jest... (...)

Zobacz też:
Aspekty funkcjonowania marketingu
4P - Narzędzia marketingowe
Definicje badań marketingowych
Badania produktu
Badania ad hocRSS - Mapa