Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Etyka zawodowa


Etyka zawodowa - Wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez środowisko zawodowe jako imperatywy postępowania profesjonalnego, uczciwego, solidnego, koleżeńskiego oraz respektowania pożądanych relacji z otoczeniem społecznym.

Kodeksy etyczne są, w przeciwieństwie do praw państwowych, krótkie i zwarte. Inaczej mówiąc są mało konkretne i nie mówią co znaczy np. działać zgodnie z interesem społecznym, unikać krzywdzenia innych, postępować zgodnie z najlepszą wiedzą i regułami sztuki czy odmawiać łapówek w każdej postaci. Każdy musi sam decydować.

Sama znajomość ogólnych zasad nie wystarcza. Każdy kodeks zawiera dwie zasady: obowiązek upowszechniania znajomości zasad kodeksu i nieprzemilczania ich łamania.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Etyka zawodowa:
Inne tematy w słowniku:

Dystrybuanta zmiennej losowej: (definicja nr 1713)

Dystrybuantą zmiennej losowej X nazywamy funkcję oznaczaną przez F(x) określoną:

F(x)=P(X
Określa ona prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa... (...)

Rozkład zmiennej losowej: (definicja nr 1712)

Niech X jest zmienną losową dyskretną, która może przyjmować wartości x1, x2, ... odpowiednio z prawdopodobieństwem p1, p2, ... Każdej... (...)

Zmienna losowa: (definicja nr 1711)

Określenie intuicyjno-poglądowe:
Wielkość, która w wyniku doświadczenia przyjmuje określoną wartość dopiero po zrealizowaniu doświadczenia, a nie dająca się przewidzieć przed... (...)

Zobacz też:
Immanuel Kant i etyka
Marketing – ujęcie klasyczne
Definicja marketingu wg Kotlera
Aspekty funkcjonowania marketingu
4P - Narzędzia marketingoweRSS - Mapa