Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznych


Weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznych - Stanowi drugi, obok estymacji, podstawowy rodzaj wnioskowania statystycznego.

Hipoteza statystyczna to każde przyspieszenie dotyczące wielkości parametru rozkładu zmiennej losowej w populacji generalnej lub próbnej, albo też postaci tego rozkładu, uzyskane na podstawie próby losowej.

Wyróżnia się dwie grupy hipotez statystycznych:
• parametryczne, związane z wartościami parametrów,
• nieparametryczne, związane z postacią rozkładów.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Zmienna losowa: (definicja nr 1711)

Określenie intuicyjno-poglądowe:
Wielkość, która w wyniku doświadczenia przyjmuje określoną wartość dopiero po zrealizowaniu doświadczenia, a nie dająca się przewidzieć przed... (...)

Szereg pozycyjny: (definicja nr 1710)

Empiryczny rozkład cechy stanowi podstawę dla wszystkich analiz badanej cechy. Jeżeli próba dotycząca jednej cechy mierzalnej nie jest zbyt liczna,... (...)

Wnioskowanie statystyczne: (definicja nr 1709)

Podstawowym zagadnieniem pojawiającym się w badaniu częściowym jest możliwość uogólniania uzyskanych na podstawie próby wyników, na całą populację oraz oszacowanie... (...)

Zobacz też:
Hipoteza statystyczna
Etyka zawodowa
Immanuel Kant i etyka
Marketing – ujęcie klasyczne
Definicja marketingu wg KotleraRSS - Mapa