Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rozkład chi – kwadrat


Rozkład chi – kwadrat - Rozkładem chi – kwadrat o n stopniach swobody nazywamy rozkład zmiennej losowej, która jest sumą n niezależnych zmiennych losowych o standardowym rozkładzie normalnym N (0,1).

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Rozkład chi – kwadrat:
Inne tematy w słowniku:

Wnioskowanie statystyczne: (definicja nr 1709)

Podstawowym zagadnieniem pojawiającym się w badaniu częściowym jest możliwość uogólniania uzyskanych na podstawie próby wyników, na całą populację oraz oszacowanie... (...)

Populacja generalna: (definicja nr 1708)

Badanie statystyczne dotyczy zawsze pewnej liczby zbiorów, której elementami są obiekty materialne lub zjawiska. W statystyce matematycznej badaną zbiorowość statystyczną... (...)

Ocena pracowników - błędy oceny: (definicja nr 1707)

To:
- Efekt aureoli – przenoszenie oceny szczegółowej lub częściowej na pozostałe części
- Tendencja centralna wystawianie wszystkim ocenianym (lub... (...)

Zobacz też:
Estymacja przedziałowa parametrów
Weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznych
Hipoteza statystyczna
Etyka zawodowa
Immanuel Kant i etykaRSS - Mapa