Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rozkład normalny Gaussa


Rozkład normalny Gaussa - Uznawany za najważniejszy rozkład w teorii prawdopodobieństwa.

Znaczenie rozkładu normalnego wynika z następujących faktów:

- Rozkład normalny jest modelem dla losowych błędów pomiarów. Jeżeli błąd pomiaru nieznanej wielkości jest sumą wielu małych losowych błędów zarówno dodatnich jak i ujemnych, to suma ma rozkład z mniejszą lub większą dokładnością, zawsze bliski rozkładowi normalnemu.

- Wiele zjawisk fizycznych, choć nie podlega rozkładowi normalnemu, może być opisanych za pomocą tego rozkładu, po odpowiedniej transformacji. Np. czas zdatności niektórych maszyn jest zmienną losową o dodatnim współczynniku asymetrii. Gdy jednak będziemy rozpatrywać logarytm takiej zmiennej, to okaże się, że ma ona rozkład normalny.

- Rozkład normalny stanowi dobre przybliżenie dla innych rozkładów, np. rozkładu dwumiarowego.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Rozkład normalny Gaussa:
Inne tematy w słowniku:

Populacja generalna: (definicja nr 1708)

Badanie statystyczne dotyczy zawsze pewnej liczby zbiorów, której elementami są obiekty materialne lub zjawiska. W statystyce matematycznej badaną zbiorowość statystyczną... (...)

Ocena pracowników - błędy oceny: (definicja nr 1707)

To:
- Efekt aureoli – przenoszenie oceny szczegółowej lub częściowej na pozostałe części
- Tendencja centralna wystawianie wszystkim ocenianym (lub... (...)

Model selekcji kandydatów: (definicja nr 1706)

Zależnie od wymagań (w szczególności od  możliwości) określenia obligatoryjnych cech charakteru minimalnego poziomu który trzeba spełnić stosuje się trzy... (...)

Zobacz też:
Rozkład chi – kwadrat
Estymacja przedziałowa parametrów
Weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznych
Hipoteza statystyczna
Etyka zawodowaRSS - Mapa