Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Dystrybuanta zmiennej losowej


Dystrybuanta zmiennej losowej - Dystrybuantą zmiennej losowej X nazywamy funkcję oznaczaną przez F(x) określoną:

F(x)=P(X
Określa ona prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa X przyjmuje jakąkolwiek wartość mniejszą od z góry przyjętej danej wartości x.

Dystrybuanta może być określona w przedziale obustronnie ograniczonym lub jednostronnie, dwustronnie nieograniczonym.

Dystrybuanta F(x) określona w przedziale a, b posiada następujące własności:
- jest funkcją niemalejącą,
- jest funkcją co najmniej lewostronnie ciągłą,
- F(a)=0, F(b)=1.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Dystrybuanta zmiennej losowej:

  • Statystyka matematyczna - Skład opracowania: pojęcie statystyki matematycznej, populacja (zbiorowość) generalna -...
Inne tematy w słowniku:

Ocena pracowników - błędy oceny: (definicja nr 1707)

To:
- Efekt aureoli – przenoszenie oceny szczegółowej lub częściowej na pozostałe części
- Tendencja centralna wystawianie wszystkim ocenianym (lub... (...)

Model selekcji kandydatów: (definicja nr 1706)

Zależnie od wymagań (w szczególności od  możliwości) określenia obligatoryjnych cech charakteru minimalnego poziomu który trzeba spełnić stosuje się trzy... (...)

Udział właściciela w zarządzaniu kadrami: (definicja nr 1705)

Stopień udziału właściciela w zarządzaniu kadrami zależy od wielu czynników: wielkości przedsiębiorstwa, formy prawnej, charakteru działalności itd.

1. Właściciel... (...)

Zobacz też:
Rozkład normalny Gaussa
Rozkład chi – kwadrat
Estymacja przedziałowa parametrów
Weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznych
Hipoteza statystycznaRSS - Mapa