Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rozkład zmiennej losowej


Rozkład zmiennej losowej - Niech X jest zmienną losową dyskretną, która może przyjmować wartości x1, x2, ... odpowiednio z prawdopodobieństwem p1, p2, ... Każdej realizacji zmiennej losowej X przyporządkowane jest więc pewne prawdopodobieństwo. To prawdopodobieństwo można traktować jako funkcję określoną na zbiorze wartości, jakie może przyjmować zmienna losowa X.

Rozkładem skokowej (dyskretnej) zmiennej losowej X nazywa się prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa X przybiera wartość xi (i=1, 2, ...)

P(X=xi)=pi

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Rozkład zmiennej losowej:
Inne tematy w słowniku:

Model selekcji kandydatów: (definicja nr 1706)

Zależnie od wymagań (w szczególności od  możliwości) określenia obligatoryjnych cech charakteru minimalnego poziomu który trzeba spełnić stosuje się trzy... (...)

Udział właściciela w zarządzaniu kadrami: (definicja nr 1705)

Stopień udziału właściciela w zarządzaniu kadrami zależy od wielu czynników: wielkości przedsiębiorstwa, formy prawnej, charakteru działalności itd.

1. Właściciel... (...)

Zarządzanie czynnikiem ludzkim: (definicja nr 1704)

Odbywa się w 3 poziomach:

- polityki – celem zarządzania kadrami jest wartości związanej z kadrami, ich usytuowanie w... (...)

Zobacz też:
Dystrybuanta zmiennej losowej
Rozkład normalny Gaussa
Rozkład chi – kwadrat
Estymacja przedziałowa parametrów
Weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznychRSS - Mapa