Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Zmienna losowa


Zmienna losowa - Określenie intuicyjno-poglądowe:
Wielkość, która w wyniku doświadczenia przyjmuje określoną wartość dopiero po zrealizowaniu doświadczenia, a nie dająca się przewidzieć przed jego realizacją.

Definicja (jedna z możliwych):
Zmienna losowa jest to taka zmienna, która w wyniku doświadczenia przybiera jedną i tylko jedną wartość ze zbioru tych wszystkich wartości, jakie ta zmienna może przyjąć.

Oznaczanie zmiennych losowych:
- na ogół końcowymi literami alfabetu, np. X, Y, ...

Wartości zmiennej losowej
Wartości zmiennej losowej  (realizacja), oznaczamy małymi literami, np. x, y, ...

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Zmienna losowa:

  • Statystyka matematyczna - Skład opracowania: pojęcie statystyki matematycznej, populacja (zbiorowość) generalna -...
Inne tematy w słowniku:

Udział właściciela w zarządzaniu kadrami: (definicja nr 1705)

Stopień udziału właściciela w zarządzaniu kadrami zależy od wielu czynników: wielkości przedsiębiorstwa, formy prawnej, charakteru działalności itd.

1. Właściciel... (...)

Zarządzanie czynnikiem ludzkim: (definicja nr 1704)

Odbywa się w 3 poziomach:

- polityki – celem zarządzania kadrami jest wartości związanej z kadrami, ich usytuowanie w... (...)

Historia (fazy) zarządzania kadrami: (definicja nr 1703)

Faza 1 - Od 1900 do 1945 roku funkcja personalna pełniła rolę organizacyjno –pomocniczą, kładziono nacisk na elementy płacowe. Próbowano... (...)

Zobacz też:
Rozkład zmiennej losowej
Dystrybuanta zmiennej losowej
Rozkład normalny Gaussa
Rozkład chi – kwadrat
Estymacja przedziałowa parametrówRSS - Mapa