Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Szereg pozycyjny


Szereg pozycyjny - Empiryczny rozkład cechy stanowi podstawę dla wszystkich analiz badanej cechy. Jeżeli próba dotycząca jednej cechy mierzalnej nie jest zbyt liczna, tzn. dotyczy 30 jednostek, to wstępne jej opracowanie polega na  uszeregowaniu w porządku rosnącym danych liczb. Otrzymany w ten sposób ciąg liczb nazywa się szeregiem pozycyjnym.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Zarządzanie czynnikiem ludzkim: (definicja nr 1704)

Odbywa się w 3 poziomach:

- polityki – celem zarządzania kadrami jest wartości związanej z kadrami, ich usytuowanie w... (...)

Historia (fazy) zarządzania kadrami: (definicja nr 1703)

Faza 1 - Od 1900 do 1945 roku funkcja personalna pełniła rolę organizacyjno –pomocniczą, kładziono nacisk na elementy płacowe. Próbowano... (...)

Cele organizacji: (definicja nr 1702)

To:

- wysoki zysk
- rozwijanie kluczowych cech konkurencyjności
- budowanie organizacji uczącej się
- dążenie do stworzenia mocnej... (...)

Zobacz też:
Zmienna losowa
Rozkład zmiennej losowej
Dystrybuanta zmiennej losowej
Rozkład normalny Gaussa
Rozkład chi – kwadratRSS - Mapa