Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Wnioskowanie statystyczne


Wnioskowanie statystyczne - Podstawowym zagadnieniem pojawiającym się w badaniu częściowym jest możliwość uogólniania uzyskanych na podstawie próby wyników, na całą populację oraz oszacowanie popełnianych przy tym błędów.

Takie działania nazywa się wnioskowaniem statystycznym.

Wyróżnia się dwa podstawowe typy problemów:
- estymacja (szacowanie) nieznanych wartości parametrów rozkładu cechy,
- sprawdzanie (weryfikacja) hipotez dotyczących wartości parametrów rozkładu lub postaci samego rozkładu.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Wnioskowanie statystyczne:
Inne tematy w słowniku:

Historia (fazy) zarządzania kadrami: (definicja nr 1703)

Faza 1 - Od 1900 do 1945 roku funkcja personalna pełniła rolę organizacyjno –pomocniczą, kładziono nacisk na elementy płacowe. Próbowano... (...)

Cele organizacji: (definicja nr 1702)

To:

- wysoki zysk
- rozwijanie kluczowych cech konkurencyjności
- budowanie organizacji uczącej się
- dążenie do stworzenia mocnej... (...)

Zarządzanie potencjałem ludzkim: (definicja nr 1701)

(inaczej: społecznym) to wyzwolenie wewnętrznych umiejętności, chęci pracowników poprzez kładzenie nacisku na kreatywność, innowacyjność (pomysł) ludzi (już począwszy od rozmowy... (...)

Zobacz też:
Szereg pozycyjny
Zmienna losowa
Rozkład zmiennej losowej
Dystrybuanta zmiennej losowej
Rozkład normalny GaussaRSS - Mapa