Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Populacja generalna


Populacja generalna - Badanie statystyczne dotyczy zawsze pewnej liczby zbiorów, której elementami są obiekty materialne lub zjawiska. W statystyce matematycznej badaną zbiorowość statystyczną nazywa się populacją generalną lub zbiorowością generalną.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Populacja generalna:

  • Statystyka matematyczna - Skład opracowania: pojęcie statystyki matematycznej, populacja (zbiorowość) generalna -...
Inne tematy w słowniku:

Cele organizacji: (definicja nr 1702)

To:

- wysoki zysk
- rozwijanie kluczowych cech konkurencyjności
- budowanie organizacji uczącej się
- dążenie do stworzenia mocnej... (...)

Zarządzanie potencjałem ludzkim: (definicja nr 1701)

(inaczej: społecznym) to wyzwolenie wewnętrznych umiejętności, chęci pracowników poprzez kładzenie nacisku na kreatywność, innowacyjność (pomysł) ludzi (już począwszy od rozmowy... (...)

System Human Resources R. Millesa: (definicja nr 1700)

System Human Resources (zasoby ludzkie):

- PLANOWANIE ZATRUDNIENIA
- REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
- SELEKCJA PRACOWNIKÓW
- PLANOWANIE KARIER INDYWIDUALNYCH
-... (...)

Zobacz też:
Wnioskowanie statystyczne
Szereg pozycyjny
Zmienna losowa
Rozkład zmiennej losowej
Dystrybuanta zmiennej losowejRSS - Mapa