Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Identyfikacja celów firm konkurencyjnych


Identyfikacja celów firm konkurencyjnych - Cele konkurentów zależą od bardzo wielu czynników (wielkości, historii, aktualnej sytuacji finansowej), dlatego trzeba umieć rozpoznać czy firma dąży do maksymalizacji zysku w krótkim czasie, czy zamierza długo pozostać na rynku, czy chce integracji z innymi firmami, czy zamierza się rozwijać itp.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Rodzaje bezrobocia: (definicja nr 164)

To:
1. Bezrobocie frykcyjne (przejściowe),
2. Bezrobocie strukturalne,
3. Bezrobocie globalne,
4. Bezrobocie przymusowe,
5. Bezrobocie dobrowolne,
6. Bezrobocie cykliczne,
Polityka fiskalna: (definicja nr 163)

Polega na wykorzystaniu środków budżetowych do realizacji określonych celów polityki społeczno-ekonomicznej w ty również stabilizacji gospodarczej. (...)

Funkcje budżetu państwa: (definicja nr 162)

To:
1. funkcja fiskalna-dochodotwórcza,
2. funkcja redystrybucyjna zwana wyrównawczą,
3. funkcja alokacyjna,
4. funkcja stabilizacyjna

Funkcja fiskalna- dochodotwórcza związana... (...)

Zobacz też:
Ocena słabych i silnych stron konkurencji
Projektowanie systemu wywiadu o konkurencji
Rynek
Zasady analizy rynku
Chłonność rynkuRSS - Mapa