Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Identyfikacja strategii konkurentów


Identyfikacja strategii konkurentów - Dla przedsiębiorstwa najbliższymi konkurentami są te firmy, które dążą do opanowania tego samego rynku i stosują tę samą strategię. Grupa strategiczna to grupa przedsiębiorstw, stosujących na danym rynku tę samą strategię. Najważniejsze wymiary strategii konkurentów to: budowanie image jakości produktu, integracja pionowa, znajomość jakości wyrobów konkurenta, ich ceny, struktury asortymentu, serwis, polityka cenowa, zasięg dystrybucji, sposoby zachowania się sprzedawców, programy reklamowe i promocyjne, strategie badań rozwoju, produkcji, zakupów,  strategię finansową.  Należy pamiętać o bieżącym śledzeniu wymienionych strategii, ze względu na ciągłe modyfikacje tych strategii przez konkurentów.

Przeczytaj też:

  • Biznes plan i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Polityka fiskalna: (definicja nr 163)

Polega na wykorzystaniu środków budżetowych do realizacji określonych celów polityki społeczno-ekonomicznej w ty również stabilizacji gospodarczej. (...)

Funkcje budżetu państwa: (definicja nr 162)

To:
1. funkcja fiskalna-dochodotwórcza,
2. funkcja redystrybucyjna zwana wyrównawczą,
3. funkcja alokacyjna,
4. funkcja stabilizacyjna

Funkcja fiskalna- dochodotwórcza związana... (...)

Budżet państwa: (definicja nr 161)

To podstawowy plan finansowy obejmujący dochody i wydatki państwa w ramach systemów finansowych publicznych. Przyjmuje on postać ustawy budżetowej, która... (...)

Zobacz też:
Identyfikacja celów firm konkurencyjnych
Ocena słabych i silnych stron konkurencji
Projektowanie systemu wywiadu o konkurencji
Rynek
Zasady analizy rynkuRSS - Mapa