Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Historia heurystyki


Historia heurystyki - THORNDIKE – rozwiązywanie problemów przez zwierzęta, realizacja celu to wykonanie szeregu prób i błędów, żeby potem zrealizować cel. Przeprowadził on eksperyment z kotami, polegający na tym, że do kilku klatek zamknął po jednym kocie, w odpowiedniej odległości od klatki stały miski z mlekiem, tak, żeby koty nie mogły ich dosięgnąć. Każda klatka otwierała się albo przez naciśnięcie dźwigni, albo przez pociągnięcie za sznurek. W pierwszych dniach eksperymentu otwarcie klatek zajmowało kotom dużo czasu, po tygodniu natychmiast po wejściu wiedziały jak się wydostać.

SMALL – zrobił makietę labiryntu Hampton Court o wymiarach 1,94x2,4, która miała 25 pól. Do labiryntu wpuścił szczura, a w środku budowli umieścił jedzenie, cały labirynt wysypał trocinami, żeby móc obserwować ścieżkę, którą szedł szczur. Pierwsze próby kończyły się pomyślnie dopiero po dwóch godzinach, kolejna po godzinie, następna po 30 minutach, a po ośmiu godzinach eksperymentu szczur znajdywał jedzenie po 3 sekundach.

KÖLL – przeprowadził eksperyment z małpami. Polegał on na tym, że w klatce zamykano szympansa, przy górze klatki wisiały banany, a pręty były posmarowane smarem, w klatce znajdowały się trzy pudła. Jedynym sposobem dostania przez małpę bananów było poukładanie wszystkich pudeł jedno na drugim i wejście na nie. Po wielu nieudanych próbach wspinania się na kraty, podskakiwania małpa siadała na podłodze i zastanawiała się. Po chwili układała pudełka i zdejmowała banany. W ten sposób zbadano 1500 szympansów i każdy z nich postępował tak samo.
W ten sposób powstała teoria prób i błędów.
Autorem psychologii postaci jest SZEKELY

Przeczytaj też:

  • Logistyka i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Źródła pieniądz inwestycyjnego dla firmy: (definicja nr 1676)

To:
• amortyzacja
• dochód zatrzymany
• emisja akcji
• emisja obligacji
• długoterminowe kredyty inwestycyjne
(...)

Plan: (definicja nr 1675)

To określanie celów działalności firmy, odpowiedź na prognozowanie.

Decydowanie to proces wyboru jednej możliwości spośród kilku na podstawie kryteriów,... (...)

Planowanie na poziomie strategicznym: (definicja nr 1674)

To:
• stawiamy cele, które dotyczą szeroko rozumianego rozwoju firmy
• dane wejściowe: słabe i silne strony firmy, raporty, prognozy.

Zobacz też:
Burza mózgów - Brainstorming
Metoda 635 - Brainwriting
Technika delficka
Synektyka gordona
Phillips 66 Buzz Session



RSS - Mapa