Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Identyfikacja konkurentów przedsiębiorstwa


Identyfikacja konkurentów przedsiębiorstwa - W oparciu o stopień substytucyjności produktu można wyróżnić cztery rodzaje konkurencji:
- w ramach marki: to inne przedsiębiorstwa oferujące zbliżony produkt i serwis dla tych samych klientów i po tej samej cenie
- w ramach gałęzi: to grupa firm oferujących produkt lub pewną grupę produktów wzajemnie substytucyjnych
- w ramach formy produktów: wszystkie firmy, których wyroby służą temu samemu celowi
- ogólna konkurencja: wszystkie firmy z którymi konkuruje

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Funkcje budżetu państwa: (definicja nr 162)

To:
1. funkcja fiskalna-dochodotwórcza,
2. funkcja redystrybucyjna zwana wyrównawczą,
3. funkcja alokacyjna,
4. funkcja stabilizacyjna

Funkcja fiskalna- dochodotwórcza związana... (...)

Budżet państwa: (definicja nr 161)

To podstawowy plan finansowy obejmujący dochody i wydatki państwa w ramach systemów finansowych publicznych. Przyjmuje on postać ustawy budżetowej, która... (...)

Polityka pieniężna: (definicja nr 160)

Polityka pieniężna polega  przede wszystkim na kształtowaniu podaży pieniądza w gospodarce. Jeżeli nie występują zjawiska inflacyjne to rozróżnić możemy... (...)

Zobacz też:
Identyfikacja strategii konkurentów
Identyfikacja celów firm konkurencyjnych
Ocena słabych i silnych stron konkurencji
Projektowanie systemu wywiadu o konkurencji
RynekRSS - Mapa