Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


PIT


PIT - Podatek dochodowy od osób fizycznych; płaci go każda osoba, która mieszka w naszym kraju ponad pół roku. Ustawa wymienia przychody, z których dochody podlegają podatkowi od osób fizycznych:
• ze stosunku służbowego, spółdzielczego i rolniczego pracy, z emerytury i renty.
• z działalności wykonywanej osobiście
• z pozarolniczej działalności gospodarczej
• z działalności specjalnej produkcji rolnej
• z nieruchomości, dzierżawy, poddzierżawy
• kapitały pieniężne i prawa majątkowe
• z prawa wieczystego użytkowania gruntu
• ze sprzedaży praw autorskich.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat PIT:
Inne tematy w słowniku:

Planowanie na poziomie taktycznym: (definicja nr 1672)

Wygląda tak:

• na końcu (wyjściu) chcemy mieć: harmonogramy czynności, preliminarze dla kosztów, wydatków oraz budżet.

• wejścia... (...)

Planowanie na poziomie operacyjnym: (definicja nr 1671)

To określanie zadań na okres do 1 tygodnia dla najmniejszych jednostek organizacyjnych (np. brygad) lub dla poszczególnych pracowników (wszystko znormowane,... (...)

Hierarchia potrzeb pracowniczych wg MASLOWA: (definicja nr 1670)

Wygląda tak:

• fizjologiczne   -------------
• bezpieczeństwa          ... (...)

Zobacz też:
Prywatyzacja przedsiębiorstw - państwowych
Henry Ford - sylwetka przedsiębiorcy
12 zasad wydajności Emersona
Historia heurystyki
Burza mózgów - BrainstormingRSS - Mapa