Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Hierarchia potrzeb pracowniczych wg MASLOWA


Hierarchia potrzeb pracowniczych wg MASLOWA - Wygląda tak:

• fizjologiczne   -------------
• bezpieczeństwa              ------ podstawowe        
• przynależności  -------------
• uznania (akceptacji)        ------ wyższe
• samorealizacji  -----------

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Hierarchia potrzeb pracowniczych wg MASLOWA:
Inne tematy w słowniku:

Konflikt w firmie: (definicja nr 1664)

Spór spowodowany szczupłością zasobów lub niezgodnością charakterów; odpowiednio pokierowany powoduje pobudzenie, zwiększenie efektywności w firmie, wybór silnych przywódców.
(...)

Kontrolowanie: (definicja nr 1663)

To porównywanie otrzymanych wyników z wzorcami.

Ze względu na rodzaje wzorców wyróżniamy 3 rodzaje kontroli:
- jakościową (techniczną):... (...)

14 zasad zarządzania wg Fayola: (definicja nr 1662)

14 ZASAD ZARZĄDZANIA wg K. Fayola:

1. PODZIAŁ PRACY:
- im bardziej ludzie specjalizują się, tym sprawniej mogą wykorzystać... (...)

Zobacz też:
Planowanie na poziomie operacyjnym
Planowanie na poziomie taktycznym
Co to jest misja firmy
Planowanie na poziomie strategicznym
PlanRSS - Mapa