Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Model współczesny zasobów ludzkich Maslowa


Model współczesny zasobów ludzkich Maslowa - Założenia: Praca z natury jest nieprzyjemna. Pracownicy z reguły dają z siebie w procesie pracy mniej niż mogliby dać bądź mniej niż się od nich oczekuje. Ludzie chcą podejmować decyzje i ponosić odpowiedzialność.

Wnioski: Kierownik powinien spożytkować niewykorzystane zasoby pracy ludzkiej. Pracownicy mogą sami decydować o tym jak mają spożytkować niewykorzystane zasoby.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Kontrolowanie: (definicja nr 1663)

To porównywanie otrzymanych wyników z wzorcami.

Ze względu na rodzaje wzorców wyróżniamy 3 rodzaje kontroli:
- jakościową (techniczną):... (...)

14 zasad zarządzania wg Fayola: (definicja nr 1662)

14 ZASAD ZARZĄDZANIA wg K. Fayola:

1. PODZIAŁ PRACY:
- im bardziej ludzie specjalizują się, tym sprawniej mogą wykorzystać... (...)

Model pięciu sił Portera: (definicja nr 1661)

Idea konkurencji wg Michaela Portera polegająca na wypracowaniu takiej pozycji firmy, aby najlepiej wykorzystać przewagę jaką posiada w stosunku do... (...)

Zobacz też:
Hierarchia potrzeb pracowniczych wg MASLOWA
Planowanie na poziomie operacyjnym
Planowanie na poziomie taktycznym
Co to jest misja firmy
Planowanie na poziomie strategicznymRSS - Mapa