Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Model tradycyjny - zasobów techniki Taylora


Model tradycyjny - zasobów techniki Taylora - Założenia: Praca z natury jest trudna, nieprzyjemna. Bardziej liczy się płaca niż sama praca. Ludzie unikają pracy odpowiedzialnej.

Wnioski: Kierownik powinien rozkładać pracę złożoną na proste operacje, opracować narzędzia do wykonywania i nauczyć pracowników posługiwania się nimi. Powinien nadzorować przebieg pracy. Praca powinna być dobrze płatna.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Model tradycyjny - zasobów techniki Taylora:

  • Style kierowania - Zawartość opracowania: czynniki wpływające na skuteczność przywództwa, przywództwo jako proces...
  • Program skutecznego motywowania - Skład opracowania: znaczenie motywacji, wcześniejsze poglądy na motywację w organizacjach,...
  • Bankowość elektroniczna - Praca składa się z następujących elementów: definicja bankowości elektronicznej oraz...
  • Przywództwo - Zbiór zagadnień dotyczących przywództwa: definicja, podejście sytuacyjne, ewolucyjny model Herseya...
Inne tematy w słowniku:

Zobacz też:RSS - Mapa