Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Czynniki pro motywacyjne wg Herzberga


Czynniki pro motywacyjne wg Herzberga - To:

1. Osiągnięcia: Czy istnieje możliwość samorealizacji, rozwoju?
2. Odpowiedzialność: Czy w firmie mamy do czynienia z odpowiedzialnością?
3. Polityka awansu: Czy jest określona droga awansu?
4. Uznanie: Czy w firmie pracownik spotyka się z uznaniem?
5. Samodzielność: Czy sposób wykonywania pracy może wybrać pracownik?
Interpretacja: jeżeli powyższe charakterystyki są dobrze rozwiązane, to pracownicy będą silnie motywowani do pracy. Standardem jest ich złe rozwiązanie.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Czynniki pro motywacyjne wg Herzberga:
Inne tematy w słowniku:

Jakość opakowań w logistyce i marketingu: (definicja nr 1660)

Jakość – ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych. Obiektem może być np.... (...)

Promocyjne funkcje opakowań: (definicja nr 1659)

Opakowanie pełni szereg funkcji w promocji produktu:

- oferty oszczędnościowe: np. obniżka ceny – informacja na opakowaniu, specjalne etykiety... (...)

Informacje na opakowaniach: (definicja nr 1658)

To:

1.znaki zasadnicze: umożliwiają identyfikację wyrobu i wytwórcy

nazwa wyrobu – np. cukier
znak firmowy – np. nazwa... (...)

Zobacz też:
Model tradycyjny - zasobów techniki Taylora
Model stosunków współdziałania - behawioralny
Model współczesny zasobów ludzkich Maslowa
Hierarchia potrzeb pracowniczych wg MASLOWA
Planowanie na poziomie operacyjnymRSS - Mapa