Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Czynniki anty motywacyjne wg Herzberga


Czynniki anty motywacyjne wg Herzberga - To:

1. Administracja: jakość administracyjna dotycząca pracownika (dział kadr, płac)
2. Nadzór: relacje pionowe tj. pracownik-szef
3. Pensje: poziom płac
4. Warunki pracy: BHP
5. Relacje między pracownikami: relacje poziome
Interpretacja: jeżeli powyższe charakterystyki odbiegają od normy, to pracownik nie chce takiej pracy, ucieka od niej. Standardem jest ich przyzwoity poziom.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Czynniki anty motywacyjne wg Herzberga:
Inne tematy w słowniku:

Promocyjne funkcje opakowań: (definicja nr 1659)

Opakowanie pełni szereg funkcji w promocji produktu:

- oferty oszczędnościowe: np. obniżka ceny – informacja na opakowaniu, specjalne etykiety... (...)

Informacje na opakowaniach: (definicja nr 1658)

To:

1.znaki zasadnicze: umożliwiają identyfikację wyrobu i wytwórcy

nazwa wyrobu – np. cukier
znak firmowy – np. nazwa... (...)

Cena downsizing: (definicja nr 1657)

Wykorzystywanie produktu i opakowania do manipulacji cenowych, np. większe opakowanie niż zawartość w celu wywołania reakcji u klienta, który chce... (...)

Zobacz też:
Czynniki pro motywacyjne wg Herzberga
Model tradycyjny - zasobów techniki Taylora
Model stosunków współdziałania - behawioralny
Model współczesny zasobów ludzkich Maslowa
Hierarchia potrzeb pracowniczych wg MASLOWARSS - Mapa