Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Ryzyko wewnętrzne


Ryzyko wewnętrzne - Inaczej niesystematyczne obejmuje obszar działania danego podmiotu i może być przez ten podmiot kontrolowane; za najważniejsze przyczyny tego ryzyka uznaje się: zarządzanie firmą, konkurencją, dostępność surowców, płynność, bankructwo firmy.

W ramach tego rodzaju ryzyka wyróżnia się:
- ryzyko niedotrzymania warunków
- ryzyko zarządzania
- ryzyko biznesu
- ryzyko finansowe
- ryzyko bankructwa
- ryzyko rynkowej płynności
- ryzyko zmiany ceny
- ryzyko reinwestowania
- ryzyko wykupu na żądanie
- ryzyko zmienności

Przeczytaj też:

  • Analiza SWOT i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Czym jest Euro: (definicja nr 1645)

Euro jest walutą Unii Gospodarczej i Walutowej - UGW (Economic and Monetary Union - EMU), która została utworzona 1 stycznia... (...)

Przyczyny mobbingu: (definicja nr 1644)

Wymienia się następujące grupy przyczyn sprzyjających wystąpieniu mobbingu:
• Przyczyny społeczne
• Cechy zarządzającego organizacją
• Szczególna pozycja ofiary mobbingu
Podział wyniku finansowego: (definicja nr 1643)

Podział wyniku finansowego może być realizowany poprzez 3 metody:
1. kalkulacyjną,
2. wynikową,
3. mieszaną.

Metoda kalkulacyjna polega na... (...)

Zobacz też:
Istota koncepcji marketingowej
Cechy segmentacji rynku
Opakowania i ich funkcje
Informacje na opakowaniu
Strategia imitacjiRSS - Mapa