Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Ryzyko zewnętrzne


Ryzyko zewnętrzne - Determinowane przez siły zewnętrzne i nie podlegające kontroli podmiotu, który jest w jego zasięgu; ryzyko to jest związane z siłami przyrody, a także z warunkami ekonomicznymi danego rynku oraz rynku globalnego; za zasadnicze jego źródła uznaje się zmiany stopy procentowej, inflacji, przepisów podatkowych

W ramach tego rodzaju ryzyka wyróżnia się:
- ryzyko stopy procentowej
- ryzyko walutowe
- ryzyko rynku
- ryzyko siły nabywczej
- ryzyko polityczne
- ryzyko wydarzeń

Przeczytaj też:

  • Biznes plan i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Przyczyny mobbingu: (definicja nr 1644)

Wymienia się następujące grupy przyczyn sprzyjających wystąpieniu mobbingu:
• Przyczyny społeczne
• Cechy zarządzającego organizacją
• Szczególna pozycja ofiary mobbingu
Podział wyniku finansowego: (definicja nr 1643)

Podział wyniku finansowego może być realizowany poprzez 3 metody:
1. kalkulacyjną,
2. wynikową,
3. mieszaną.

Metoda kalkulacyjna polega na... (...)

Ustalenie wyniku finansowego: (definicja nr 1642)

Wynik finansowy netto (zysk netto) stanowi różnicę pomiędzy wynikiem działalności operacyjnej (w tym na operacjach finansowych) skorygowanym o saldo wyniku... (...)

Zobacz też:
Ryzyko wewnętrzne
Istota koncepcji marketingowej
Cechy segmentacji rynku
Opakowania i ich funkcje
Informacje na opakowaniuRSS - Mapa