Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowo嗆
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse mi璠zynarodowe
Finanse przedsi瑿iorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia my郵i ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing mi璠zynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsi瑿iorczo嗆
Psychologia
Public relations
Rachunkowo嗆 finansowa
Rachunkowo嗆 zarz康cza
Reklama
Rynek kapita這wy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarz康zanie
Zarz康zanie jako軼i
Zarz康zanie produkcj
Zarz康zanie ryzykiem
Zarz康zanie strategiczne
Zarz康zanie zasobami ludzkimi


English Version


Kszta速owanie kursu wymiany Euro


Kszta速owanie kursu wymiany Euro - 0 ile w obrotach mi璠zy krajami Eurolandu ryzyko zmiany kurs闚 walut zostanie wyeliminowane, to pozostanie ono w obrotach mi璠zy Eurolandem a krajami trzecimi, w tym pozosta造mi krajami Unii Europejskiej. Je郵i chodzi o kursy mi璠zy euro a walutami kraj闚 UE, nie nale膨cych do Eurolandu, to kursy te mog by stabilizowane w ramach Europejskiego Systemu Walutowego II (stanowi帷ego kontynuacj istniej帷ego dotychczas ESW). Dopuszczalny przedzia waha kurs闚 rynkowych wok馧 kurs闚 centralnych w ramach ESW II wynosi +/-15%. W ramach ESW II ma by stabilizowany kurs mi璠zy euro oraz drachm greck i koron du雟k. Niewykluczony jest w przysz這軼i udzia w tym systemie funta brytyjskiego i korony szwedzkiej. Mo瞠 oczekiwa, 瞠 rzeczywiste wahania kurs闚 w ramach ESW II b璠 znacznie mniejsze ni +/-15%.

Kurs euro wobec innych walut jest kursem p造nnym. Oznacza to, 瞠 nie ma 瘸dnych formalnych regu dotycz帷ych jego stabilizowania. Dotyczy to tak瞠 kursu mi璠zy euro a z這tym w okresie zanim Polska nie przyst徙i do Unii Europejskiej. W okresie przedakcesyjnym nie nale篡 wi璚 oczekiwa, 瞠 w豉dze monetarne naszego kraju zawr z EBC formalny uk豉d w sprawie ograniczenia waha kursu mi璠zy euro a z這tym. Nie oznacza to, 瞠 Polska nie mo瞠 podejmowa w豉snych dzia豉, by utrzyma kurs swej waluty wobec euro na stabilnym poziomie. Stosowany wi璚 mo瞠 by okre郵ony jednostronnie przez NBP przedzia dopuszczalnej zmienno軼i tego kursu. Im przedzia ten jest mniejszy, tym mniejsze b璠zie ryzyko kursowe dla wszystkich podmiot闚 dokonuj帷ych rozlicze w euro.

0 tym, czy 豉two b璠zie utrzyma kurs rynkowy w przyj皻ym przedziale, zadecyduje wiele czynnik闚 zar闚no ze strony Eurolandu, jak i Polski. Nie bez znaczenia b璠zie te kszta速owanie si kursu dolara ameryka雟kiego oraz innych wa積ych walut mi璠zynarodowych. Kluczowe znaczenie b璠zie jednak mie przysz豉 pozycja euro, uzale積iona od skuteczno軼i polityki antyinflacyjnej ESBC i sytuacji gospodarczej Eurolandu. Je郵i euro b璠zie mie tendencj do aprecjacji, to zadanie utrzymania okre郵onego poziomu kursu z這tego wobec euro mo瞠 nie by 豉twe, zwa篡wszy na ci庵le jeszcze du膨 r騜nic w stopach inflacji mi璠zy Polsk, a krajami Eurolandu.

Bior帷 pod uwag praktyczn stron gospodarki finansowej polskich przedsi瑿iorstw uczestnicz帷ych w obrotach z krajami UGW, mo積a oczekiwa, 瞠 od 1999 r. ulegnie ona znacznemu uproszczeniu. Wyeliminowanie zmienno軼i kurs闚 mi璠zy walutami kraj闚 Eurolandu oznacza, 瞠 przedsi瑿iorstwom stosuj帷ym dotychczas w swych rozliczeniach te waluty, 豉twiej b璠zie planowa i realizowa te transakcje z zagranic. Przedsi瑿iorstwa musz jednak by gotowe tak瞠 do bezpo鈔edniego stosowania euro. Powinny liczy si z tym, 瞠 nieznajomo嗆 nowej waluty oraz niech耩 do pos逝giwania si ni mo瞠 by postrzegana przez partner闚 zagranicznych jako brak zdolno軼i efektywnego dostosowywania si do zmieniaj帷ych si warunk闚 handlu i wsp馧pracy mi璠zynarodowej.

Przeczytaj te:

  • Analiza SWOT i inne Pomoce dla student闚 (referaty, wyk豉dy, 軼i庵i)


Inne tematy w s這wniku:

Podzia wyniku finansowego: (definicja nr 1643)

Podzia wyniku finansowego mo瞠 by realizowany poprzez 3 metody:
1. kalkulacyjn,
2. wynikow,
3. mieszan.

Metoda kalkulacyjna polega na... (...)

Ustalenie wyniku finansowego: (definicja nr 1642)

Wynik finansowy netto (zysk netto) stanowi r騜nic pomi璠zy wynikiem dzia豉lno軼i operacyjnej (w tym na operacjach finansowych) skorygowanym o saldo wyniku... (...)

Metoda Najmniejszych Kwadrat闚: (definicja nr 1641)

Metoda ta wykorzystywana jest do szacowania parametr闚 modeli liniowych oraz modeli nieliniowych, kt鏎e mo積a sprowadzi do postaci liniowej.

Powody... (...)

Zobacz te:
Ryzyko zewn皻rzne
Ryzyko wewn皻rzne
Istota koncepcji marketingowej
Cechy segmentacji rynku
Opakowania i ich funkcjeRSS - Mapa