Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowo嗆
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse mi璠zynarodowe
Finanse przedsi瑿iorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia my郵i ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing mi璠zynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsi瑿iorczo嗆
Psychologia
Public relations
Rachunkowo嗆 finansowa
Rachunkowo嗆 zarz康cza
Reklama
Rynek kapita這wy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarz康zanie
Zarz康zanie jako軼i
Zarz康zanie produkcj
Zarz康zanie ryzykiem
Zarz康zanie strategiczne
Zarz康zanie zasobami ludzkimi


English Version


Co wp造wa na kurs Euro


Co wp造wa na kurs Euro - Jedynym podmiotem uprawnionym do emisji euro jest bank centralny UGW - Europejski System Bank闚 Centralnych (ESBC), kt鏎y zosta ukszta速owany na wz鏎 banku centralnego Niemiec, Bundesbanku. Przyczyn takiej decyzji by przede wszystkim fakt, 瞠 Bundesbank uzyska mi璠zynarodowe uznanie za skuteczn polityk antyinflacyjn. Istotne by這 te to, 瞠 funkcjonuje on w kraju o strukturze federalnej, a Euroland jest do takiej struktury zbli穎ny.

ESBC sk豉da si z jednostki centralnej, tj. Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz narodowych bank闚 centralnych. Zadaniem EBC jest kszta速owanie polityki pieni篹nej w ramach UGW, za narodowe banki centralne pe軟i maj funkcje wykonawcze. Ich zadaniem b璠zie realizacja polityki okre郵onej przez EBC na terytorium poszczeg鏊nych kraj闚 cz這nkowskich. Banki te strac wprawdzie obecne uprawnienia, ale nie zostan zlikwidowane. Stan si elementami wi瘯szej ca這軼i, jak jest ESBC.

EBC rozpocz掖 ju dzia豉lno嗆 1 czerwca 1998 r. Jego organami kierowniczymi s: Rada Zarz康zaj帷a oraz Zarz康. Na przewodnicz帷ego EBC decyzj Rady Europejskiej z 3 maja 1998 r. zosta powo豉ny Wim Duisenberg, by造 prezes banku centralnego Holandii oraz Europejskiego Instytutu Monetarnego. Funkcj t ma on sprawowa przez cztery lata, a nast瘼nie prezesem ma zosta dotychczasowy prezes Banku Francji Jean-Claude Trichet.

Podstawowym celem polityki pieni篹nej ESBC jest zapewnienie stabilno軼i cen. Stabilno嗆 ta jest rozumiana jako sytuacja, w kt鏎ej roczna stopa inflacji jest nie wi瘯sza ni 2%. Bank centralny UGW mo瞠 wspiera wzrost gospodarczy tylko o tyle, o ile nie koliduje to z jego antyinflacyjn polityk pieni篹n. Chodzi o to, by waluta euro by豉 walut stabiln. W豉dze monetarne Niemiec wielokrotnie podkre郵a造 do tej pory, 瞠 euro powinno by walut co najmniej tak dobr jak marka niemiecka. Wa積e jest wi璚, by podobnie jak marka by這 w stanie zachowa sw stabilno嗆 w d逝窺zym okresie.

Instrumenty polityki pieni篹nej ESBC zosta造 okre郵one. Maj to by przede wszystkim operacje otwartego rynku. Mo磧iwe jest te stosowanie stopy rezerw obowi您kowych od wk豉d闚 przyj皻ych przez banki komercyjne. Polityka pieni篹na ESBC ma by jednakowa na ca造m obszarze Eurolandu. Nie jest wi璚 mo磧iwe dostosowanie jej do specyficznych potrzeb poszczeg鏊nych kraj闚. Bank centralny unii nie mo瞠 wi璚 r騜nicowa regionalnie stosowanej stopy procentowej. Mo瞠 si okaza, 瞠 dla kraj闚 prze篡waj帷ych spadek koniunktury b璠zie za wysoka, a dla kraj闚 w sytuacji odwrotnej - zbyt niska. Szczeg鏊nie trudna mo瞠 sta si sytuacja tych kraj闚 Eurolandu, kt鏎e maj najwi瘯sze bezrobocie. W豉郾ie tam surowa antyinflacyjna polityka pieni篹na ESBC mo瞠 przyczynia si do pog喚bienia problemu bezrobocia i nasilenia si konflikt闚 spo貫cznych.

W tej sytuacji niewykluczone jest wywieranie nieformalnych nacisk闚 na bank centralny unii, by z豉godzi sw polityk. Przewiduj帷 mo磧iwo嗆 takich nacisk闚, tw鏎cy traktatu z Maastricht okre郵ili w tym dokumencie zabezpieczenia maj帷e na celu zapewnienie niezale積o軼i ESBC w systemie w豉dzy. Bank ma charakteryzowa si tak autonomi, kt鏎a pozwoli mu na skuteczne oparcie si naciskom politycznym i prowadzenie polityki pieni篹nej wy陰cznie nastawionej na zachowanie stabilno軼i cen.

Zagro瞠nie dla antyinflacyjnej polityki pieni篹nej stanowi fakt, 瞠 polityka bud瞠towa kraj闚 unii nie zosta豉 scentralizowana. Kraje cz這nkowskie Eurolandu zachowa造 bowiem prawo do jej samodzielnego prowadzenia. Istnieje wi璚 ryzyko, 瞠 narodowa polityka bud瞠towania nie da si pogodzi z polityk pieni篹n ESBC nastawion na zachowanie stabilno軼i cen. Nadmierny deficyt w bud瞠tach krajowych m鏬豚y ponadto powodowa ukszta速owanie si stopy procentowej na wysokim poziomie na ca造m obszarze euro. Skutkiem tego sta這by si os豉bienie aktywno軼i gospodarczej tak瞠 w krajach, kt鏎e staraj si przestrzega dyscypliny w swym bud瞠cie.

Ograniczeniu tych zagro瞠 ma s逝篡 przyj璚ie w traktacie z Maastricht zasady, 瞠 ujemne saldo w bud瞠cie krajowym nie powinno by wy窺ze ni 3% PKB, a d逝g publiczny nie wi瘯szy ni 60% PKB. W dokumencie okre郵ono szczeg馧owo procedur post瘼owania oraz zasady stosowania sankcji wobec tych kraj闚 cz這nkowskich, kt鏎e dopuszcz u siebie do powstania nadmiernego deficytu bud瞠towego. Sankcje zosta造 sprecyzowane w zatwierdzonym w 1997 r. tzw. Pakcie Stabilizacji i Wzrostu. Ustalono w nim, 瞠 kraj cz這nkowski mo瞠 by obci捫ony kar dochodz帷 do 0,5% PKB.

Zar闚no niezale積o嗆 ESBC, jak i dyscyplina bud瞠towa, maj s逝篡 zapewnieniu stabilno軼i euro i - w rezultacie - tak瞠 jego wysokiej pozycji jako waluty mi璠zynarodowej. Euro stanie si drug, po dolarze ameryka雟kim, g堯wn walut 鈍iata. Mo積a wi璚 b璠zie go u篡wa zar闚no do fakturowania transakcji handlowych, jak do realizacji wszelkich p豉tno軼i handlowych i niehandlowych. W tej walucie b璠zie te utrzymywana znaczna cz窷 i oficjalnych i prywatnych rezerw dewizowych.

Bior帷 to pod uwag, przedsi瑿iorstwa, banki oraz inne instytucje finansowe i niefinansowe praktycznie w ca造m 鈍iecie, a szczeg鏊nie w krajach najbli瞠j zwi您anych z Uni Europejsk, podj窸y wcze郾iej intensywne przygotowania, by dostosowa si do tej wielkiej zmiany w 鈍iatowej gospodarce.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Co wp造wa na kurs Euro:
Inne tematy w s這wniku:

Metoda Najmniejszych Kwadrat闚: (definicja nr 1641)

Metoda ta wykorzystywana jest do szacowania parametr闚 modeli liniowych oraz modeli nieliniowych, kt鏎e mo積a sprowadzi do postaci liniowej.

Powody... (...)

Ekonometria - teoria: (definicja nr 1640)

Dwa nurty w ekonometrii:

— teoria ekonometrii; kt鏎a obejmuje metody ekonometryczne rozwini皻e i dostosowane do szczeg鏊nych potrzeb bada ilo軼iowych... (...)

Metoda Hellwiga: (definicja nr 1639)

Istota metody polega na tym, i spo鈔鏚 zmiennych obja郾iaj帷ych wyst瘼uj帷ych w macierzy wybiera si tak kombinacj zmiennych, kt鏎ej tzw. pojemno嗆... (...)

Zobacz te:
Wp造w wprowadzenia euro na strategi dzia豉nia przedsi瑿iorstw
Kszta速owanie kursu wymiany Euro
Ryzyko zewn皻rzne
Ryzyko wewn皻rzne
Istota koncepcji marketingowejRSS - Mapa