Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Podział wyniku finansowego


Podział wyniku finansowego - Podział wyniku finansowego może być realizowany poprzez 3 metody:
1. kalkulacyjną,
2. wynikową,
3. mieszaną.

Metoda kalkulacyjna polega na kształtowaniu zysku wg normatywów , które odnoszą się do pewnego nośnika np. premia z zysku dla załogi w relacji procentowej do płac.

Metoda wynikowa polega na procentowym obciążeniu zysku na rzecz budżetu i dowolnym ukształtowaniu podziału pozostałości zysku.

Metoda mieszana – jej elementy  występowały do niedawna w przedsiębiorstwach państwowych. Dotyczyło to odpisu na rzecz budżetu  w postaci obowiązkowej dywidendy. W spółkach akcyjnych w  wysokości 8% zysku netto na rzecz zasilenia kapitału zapasowego.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Podział wyniku finansowego:
Inne tematy w słowniku:

Znaczenie dóbr prywatnych: (definicja nr 1637)

Dobra, które tworzą sferę komercyjną w gospodarce, czyli są towarami – rzeczami nabywanymi za odpłatnością, nazywane są dobrami prywatnymi. Na... (...)

Znaczenie dóbr publicznych: (definicja nr 1636)

Charakteryzują się tym, że nie można ich nabyć ani użytkować w częściach, stąd użytkowane są jednocześnie przez bardzo duże grupy... (...)

Dobra strefy niekomercyjnej: (definicja nr 1635)

Do dóbr sfery niekomercyjnej należą  dobra wolne i publiczne. Dobra wolne występują w ilości nieograniczonej i w formie nadającej... (...)

Zobacz też:
Przyczyny mobbingu
Czym jest Euro
Zalety Euro
Co wpływa na kurs Euro
Wpływ wprowadzenia euro na strategię działania przedsiębiorstwRSS - Mapa