Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Metoda Najmniejszych Kwadratów


Metoda Najmniejszych Kwadratów - Metoda ta wykorzystywana jest do szacowania parametrów modeli liniowych oraz modeli nieliniowych, które można sprowadzić do postaci liniowej.

Powody uwzględniania składnika losowego w modelu:
• indeterminizm (nieokreśloność) – np. konsument w warunkach wyboru za każdym razem przy tych samych warunkach może podjąć nieco inną decyzję;
• błędy obserwacji wynikające np. z nierzetelności;
• wady w konstrukcji modelu wynikające np. z niewłaściwej konstrukcji dynamicznej modelu.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Metoda Najmniejszych Kwadratów:
Inne tematy w słowniku:

Dobra strefy niekomercyjnej: (definicja nr 1635)

Do dóbr sfery niekomercyjnej należą  dobra wolne i publiczne. Dobra wolne występują w ilości nieograniczonej i w formie nadającej... (...)

Pojęcie dobra: (definicja nr 1634)

Dobrami nazywane są te przedmioty materialne (chleb, masło, rower, mieszkanie itd.) i niematerialne (dokumentacja techniczna i organizacyjna, wiedza praktyczna na... (...)

Pojęcie technologii: (definicja nr 1633)

Utożsamiana jest z wiedzą na temat możliwości wykorzystywania zasobów w procesie produkcyjnym, związanym z wytwarzaniem produktów (dóbr i usług), które... (...)

Zobacz też:
Ustalenie wyniku finansowego
Podział wyniku finansowego
Przyczyny mobbingu
Czym jest Euro
Zalety EuroRSS - Mapa