Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Znaczenie dóbr publicznych


Znaczenie dóbr publicznych - Charakteryzują się tym, że nie można ich nabyć ani użytkować w częściach, stąd użytkowane są jednocześnie przez bardzo duże grupy ludzi, np. przez cale społeczeństwo – w przypadku dobra publicznego, jakim jest obrona narodowa; przez mieszkańców danego miasta  - w przypadku bezpieczeństwa publicznego gwarantowanego przez ochronę straży miejskiej; przez mieszkańców danego regionu – w przypadku utrzymania czystej wody, powietrz, gleby, które gwarantują służby ochrony środowiska.

W odróżnieniu od dóbr wolnych, za dobra publiczne trzeba płacić z tym, że odbywa się to drogą pośrednią – poprzez podatki.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Prawo nasycalności potrzeb Gossena: (definicja nr 1630)

Wyznacznikiem skali potrzeb jest poziom cywilizacji społeczeństwa. Im jest on wyższy, tym zakres ich jest większy. Natomiast kolejność ich zaspokajania... (...)

Klasyfikacja potrzeb według Maslowa: (definicja nr 1629)

Najpowszechniej przyjmowaną klasyfikację ludzkich potrzeb, opracował psycholog amerykański Abraham H. Maslow.

Podzielił je na:

- potrzeby fizjologiczne... (...)

Mezoekonomia: (definicja nr 1628)

Przedmiotem badań mezoekonomii są:

- Gospodarka regionalna
- Badanie funkcjonowania poszczególnych działów sektorów gospodarki
- Badanie zachowania ekonomicznego grup... (...)

Zobacz też:
Znaczenie dóbr prywatnych
Zjawisko rzadkości
Metoda Hellwiga
Ekonometria - teoria
Metoda Najmniejszych KwadratówRSS - Mapa