Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Dobra strefy niekomercyjnej


Dobra strefy niekomercyjnej - Do dóbr sfery niekomercyjnej należą  dobra wolne i publiczne. Dobra wolne występują w ilości nieograniczonej i w formie nadającej się do bezpośredniego użytku, np. powietrze, ciepło i światło słoneczne.

Dobra te nie są efektem społecznego procesu produkcji. Nie mają też indywidualnego właściciela, który egzekwowałby zapłatę za ich użytkowanie, a zatem nie są towarami, które nabywa się na rynku.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Klasyfikacja potrzeb według Maslowa: (definicja nr 1629)

Najpowszechniej przyjmowaną klasyfikację ludzkich potrzeb, opracował psycholog amerykański Abraham H. Maslow.

Podzielił je na:

- potrzeby fizjologiczne... (...)

Mezoekonomia: (definicja nr 1628)

Przedmiotem badań mezoekonomii są:

- Gospodarka regionalna
- Badanie funkcjonowania poszczególnych działów sektorów gospodarki
- Badanie zachowania ekonomicznego grup... (...)

Pojęcie finansów: (definicja nr 1627)

Nauka o finansach zajmuje się ekonomiczną stroną gospodarowania pieniądzem przez wszystkie ogniwa finansów (państwo, samorządy terytorialne, banki, przedsiębiorstwa, ubezpieczenia, gospodarstwa... (...)

Zobacz też:
Znaczenie dóbr publicznych
Znaczenie dóbr prywatnych
Zjawisko rzadkości
Metoda Hellwiga
Ekonometria - teoriaRSS - Mapa