Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Klasyfikacja potrzeb według Maslowa


Klasyfikacja potrzeb według Maslowa - Najpowszechniej przyjmowaną klasyfikację ludzkich potrzeb, opracował psycholog amerykański Abraham H. Maslow.

Podzielił je na:

- potrzeby fizjologiczne (pragnienie, zaspokojenie głodu, snu, itd.)
- potrzeby bezpieczeństwa (pragnienie życia, stałej pracy)
- potrzeby przynależności (pragnienie obcowania z innymi ludźmi)
- potrzeby uznania (pragnienie akceptacji, niezależności)
- potrzeby samorealizacji (pragnienie wykorzystania własnego potencjału umysłowego)

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Klasyfikacja potrzeb według Maslowa:
Inne tematy w słowniku:

Kryteria podziału kosztów logistyki: (definicja nr 1623)

Wyróżniamy podział:

1. według podstawowych kompleksów logistyki:
- koszty przepływu fizycznego
- kosztów zapasów
- koszty procesów informacyjnych

Wyodrębnianie kosztów logistyki: (definicja nr 1622)

Kolejność postępowania:

1. Ustalenie zestawu analitycznego kosztów logistyki do wyodrębniania.
2. Ustalenie komórek funkcjonalnych przedsiębiorstwa, dla których przypisuje koszty... (...)

Czynniki kształtujące wielkość kosztów logistyki: (definicja nr 1621)

To:

1. Czynniki wewnętrznie:
- rozmiar działalności przedsiębiorstwa
- stopień złożoności struktury asortymentowej i wynikającej stąd struktur złożoności zużywanych... (...)

Zobacz też:
Prawo nasycalności potrzeb Gossena
Kapitał ludzki
Kapitał naturalny
Pojęcie technologii
Pojęcie dobraRSS - Mapa