Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Mezoekonomia


Mezoekonomia - Przedmiotem badań mezoekonomii są:

- Gospodarka regionalna
- Badanie funkcjonowania poszczególnych działów sektorów gospodarki
- Badanie zachowania ekonomicznego grup społecznych

Przykłady:

- ekonomika regionalna,
- ekonomika branżowa,
- socjologia ekonomiczna.

Przeczytaj też:

  • Psychologia i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Wyodrębnianie kosztów logistyki: (definicja nr 1622)

Kolejność postępowania:

1. Ustalenie zestawu analitycznego kosztów logistyki do wyodrębniania.
2. Ustalenie komórek funkcjonalnych przedsiębiorstwa, dla których przypisuje koszty... (...)

Czynniki kształtujące wielkość kosztów logistyki: (definicja nr 1621)

To:

1. Czynniki wewnętrznie:
- rozmiar działalności przedsiębiorstwa
- stopień złożoności struktury asortymentowej i wynikającej stąd struktur złożoności zużywanych... (...)

Koszty logistyczne: (definicja nr 1620)

Należy traktować jako wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń... (...)

Zobacz też:
Klasyfikacja potrzeb według Maslowa
Prawo nasycalności potrzeb Gossena
Kapitał ludzki
Kapitał naturalny
Pojęcie technologiiRSS - Mapa