Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Pojęcie finansów


Pojęcie finansów - Nauka o finansach zajmuje się ekonomiczną stroną gospodarowania pieniądzem przez wszystkie ogniwa finansów (państwo, samorządy terytorialne, banki, przedsiębiorstwa, ubezpieczenia, gospodarstwa domowe). Jest to gałąź nauk ekonomii.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Pojęcie finansów:
Inne tematy w słowniku:

Czynniki kształtujące wielkość kosztów logistyki: (definicja nr 1621)

To:

1. Czynniki wewnętrznie:
- rozmiar działalności przedsiębiorstwa
- stopień złożoności struktury asortymentowej i wynikającej stąd struktur złożoności zużywanych... (...)

Koszty logistyczne: (definicja nr 1620)

Należy traktować jako wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń... (...)

Cechy zarządzania operacyjnego: (definicja nr 1619)

To:

1. Wyczerpywanie istniejącego potencjału sukcesu
2. Krótkookresowe koncepcje sprawnościowe
3. Nieelastyczność, skłonności do biurokratyzmu
4. Duża znajomość szczegółów

Zobacz też:
Mezoekonomia
Klasyfikacja potrzeb według Maslowa
Prawo nasycalności potrzeb Gossena
Kapitał ludzki
Kapitał naturalnyRSS - Mapa